Examen opleiding taxichauffeur

Het examen voor de basisopleiding taxichauffeur bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het examen wordt afgenomen door de divisie CCV van het CBR.

Het theorie-examen bestaat uit 40 multiplechoice vragen. Per vraag zijn er 3 antwoordmogelijkheden, waarvan steeds 1 goed is. Om te slagen, moeten er minimaal 32 vragen (80%) juist beantwoord worden.

Het praktijkexamen duurt 85 minuten. Tijdens het examen krijgt de kandidaat een tweetal route-opdrachten. De eerste routeopdracht zal het aanrijden van locaties in de betreffende examenplaats zijn. Bij deze routeopdracht mag de kandidaat gebruik maken van stratenboek of navigatie-apparatuur. Van de kandidaat wordt verwacht dat elk willekeurig adres met behulp van deze hulpmiddelen vlot, veilig en comfortabel kan worden bereikt.

De tweede routeopdracht wordt uitgevoerd aan de hand van borden of aanwijzingen.

Tijdens het gehele examen staan veilig, comfortabel en sociaal verkeersgedrag centraal. Daarnaast wordt gelet op een energiebewuste omgang met het voertuig en op omgang met de klant. Tevens zal het in theorie geleerde in de praktijk getoetst worden.

Voor het examen straattaxi zal er nog een mondelinge bevraging volgen waarbij een door de kandidaat meegebrachte kaart centraal staat. De kandidaat moet nu punten aanwijzen en routes plannen welke gebaseerd zijn op een lijst van 50 punten, zie hiervoor de examenlocaties.

Het theorie- en praktijk examen taxichauffeur moet u binnen één jaar afleggen.

Reacties zijn gesloten.